பேச்சாளர் விழா (Speaker Fest 2020 – Tamil Session)

12 பேச்சாளர்கள், 12 மதிப்பீட்டாளர்கள், 12 பேருரைகள், 4 மொழிகளில், அனைத்தையும் 1 நாளில்! உங்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வளர்ச்சிக்கு பேச்சுத் திறனின் முக்கியத்துவத்தை அறிக. உட்சாகத்துடன் இருக்க உங்கள் பங்கேற்பு மற்றும் தேர்வை உறுதிசெய்க. தேதி: 7 ஜூன்…

Continue Reading பேச்சாளர் விழா (Speaker Fest 2020 – Tamil Session)

讲演盛会

12位资深的演说家以4种语言为大家带来12场精彩的演讲和评论环节! 了解讲演如何帮助你在个人和事业上更上一层楼。 时间: 2020年6月7日(星期日)       早上11点 – 华文       下午2点 – 马来文       下午5点 – 淡米尔文       晚上8点 – 英文 欢迎大众免费线上观摩 。 欲订位者,请浏览:https://bit.ly/SpeakerFest 特别讲座:…

Continue Reading 讲演盛会

How to Run A Toastmasters AGM (Including Club Elections) Online and Online Meetings

As reference to guide clubs and Area leaders on Conducting Online Annual Business Meeting (Toastmasters AGM) for Clubs and Areas, District 102 share guidance material and video from District 102…

Continue Reading How to Run A Toastmasters AGM (Including Club Elections) Online and Online Meetings

End of content

No more pages to load