பேச்சாளர் விழா (Speaker Fest 2020 – Tamil Session)

12 பேச்சாளர்கள், 12 மதிப்பீட்டாளர்கள், 12 பேருரைகள், 4 மொழிகளில், அனைத்தையும் 1 நாளில்! உங்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வளர்ச்சிக்கு பேச்சுத் திறனின் முக்கியத்துவத்தை அறிக. உட்சாகத்துடன் இருக்க உங்கள் பங்கேற்பு மற்றும் தேர்வை உறுதிசெய்க. தேதி: 7 ஜூன்…

Continue Reading பேச்சாளர் விழா (Speaker Fest 2020 – Tamil Session)