பேச்சாளர் விழா (Speaker Fest 2020 – Tamil Session)

12 பேச்சாளர்கள், 12 மதிப்பீட்டாளர்கள், 12 பேருரைகள், 4 மொழிகளில், அனைத்தையும் 1
நாளில்!

உங்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வளர்ச்சிக்கு பேச்சுத் திறனின் முக்கியத்துவத்தை
அறிக.

உட்சாகத்துடன் இருக்க உங்கள் பங்கேற்பு மற்றும் தேர்வை உறுதிசெய்க.

தேதி: 7 ஜூன் 2020 (ஞாயிறு)

நேரம் :-
காலை 11 மணி மாண்டரின் மொழியில்
பிற்பகல் 2 மணி மலாய் மொழியில்
மாலை 5 மணி தமிழ் மொழியில்
இரவு 8 மணி ஆங்கிலம் மொழியில்

முற்றிலும் இலவசம் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுங்கள்.
பொது மக்களுக்கும் கலந்துக்கொள்ளலாம்

உங்கள் இருக்கையை பதிவு செய்யுங்கள்

https://bit.ly/SpeakerFest

ஒவ்வொரு பிரிவுகளிலும் (மொழிகளில்)
3 எழுச்சியூட்டும் உரைகள், 3 ஊக்கமளிக்கும் மதிப்பீடுகள்,
3 சிறப்பு பேருரைகள் உள்ளன.

தலைப்புகள்:

1. மேடைப் பேச்சின் முக்கியதுவம் என்ன?
2. உரை மதிப்பீடு என்றால் என்ன?
3. பேச்சாளர் மன்றங்கள் எவ்வாறு உதவ முடியும்?

மேல் விபரங்களுக்கு:

English – Clement Chew (017-3407994)
Mandarin – BC Ngoh (012-7100712)
Bahasa Melayu – Rohana (013-2061808)
தமிழ் – சிவஞ்ஞானி (012-9259495)